Zamenhof Day | Zamenhof-Tago

L L Zamenhof

Esperantists around the world often get together on or near the birthday of Ludvik Zamenhof, the language’s creator, who was born on 15th December 1859.

Zamenhof Day events usually involve a celebration of Esperanto culture and literature.

Our last Zamenhof Day was in Decmber 2020. Details of our next one will appear here in due course.


Esperantistoj ĉirkaŭ la mondo ofte renkontiĝas sur aŭ proksime al la naskiĝtago de Ludvik Zamenhof, la kreinto de la lingvo, kiu naskiĝis la 15an de decembro 1859.

Zamenhof-Tagaj eventoj kutime enhavas celebron de Esperanta kulturo kaj literaturo.

Nia lasta Zamenhof-Tago okazis decembre 2020. Detaloj pri nia sekvonta aperos ĉi tie taŭgtempe.