Sign up to get EeS | Aliĝu por ricevi EeSon

Esperanto en Skotlando

You do not have an account to access the current edition of Esperanto en Skotlando. This is available only to paid-up members of our association who have an account with the website.

Anyone can, however, read all previous editions of Esperanto en Skotlando.

If you are a member of the association but don’t have an account to access the current edition, and you have paid your membership for the current year, please contact us and we will set you up.

If you already have an account and need to reset your password, you can do so here.


Vi ne havas konton por atingi la nuntempan eldonon de Esperanto en Skotlando. Ĉi tio disponeblas nur al pagintaj membroj de nia asocio kiuj havas konton retejan.

Iu ajn povas, tamen, legi ĉiujn pasintajn eldonojn de Esperanto en Skotlando.

Se vi estas membro de la asocio sed ne havas konton por atingi la nuntempan eldonon, kaj vi pagis vian membrecon por la nuna jaro, bonvolu kontakti nin kaj ni ordigos ĝin por vi.

Se vi jam havas konton kaj bezonas renovigi vian pasvorton, vi povas tion fari ĉi tie.