Register | Aliĝu

Register | Aliĝu · Congress venue | Kongresejo · Programme | Programo · Guest speaker | Gastpreleganto · Inverness area | Inverness lokaro · Accommodation | Loĝeblecoj

The congress runs over three days and you can see our timetable here. You can book one or two days or all three, with separate booking options for Saturday afternoon’s excursion and Saturday night’s dinner.

Please register and pay via the Esperanto Association of Britain’s online store, who are kindly coordinating registrations for us. If you’d prefer a paper registration form to post to us, you can download one here.

If you have any queries, please contact us.


La kongreso okazos dum tri tagoj kaj vi povas vidi nian programon ĉi tie. Vi povas mendi unu aŭ du tagojn, aŭ ĉiujn tri, kun apartajn mendelektojn por la sabato-posttagmeza ekskurso kaj la sabato-vespera vespermanĝo.

Bonvolu aliĝi kaj pagi per la retbutiko de la Esperanto Asocio de Britio, kiu bonkore mastrumas aliĝadon por ni. Se vi preferus paperan aliĝilon por poŝti al ni, vi povas elŝuti iun ĉi tie.

Se vi havas iajn ajn demandojn, bonvole kontaktu nin.

Register | Aliĝu · Congress venue | Kongresejo · Programme | Programo · Guest speaker | Gastpreleganto · Inverness area | Inverness lokaro · Accommodation | Loĝeblecoj