Our publications | Niaj publikaĵoj

Esperanto en Skotlando

Konsekevence de la deziro de la redaktoro de EeS plivastigi la gamon de kontribuantoj al nia revuo, ni devas peti, pro leĝoj pri privateco, vian permeson kontakti vin tiu-cele. Bonvole plenigu la suban formularon por rajtigi al ni kontakti vin.

Esperanto en Skotlando

Esperanto en Skotlando is our official magazine, produced twice a year – generally in spring and autumn. It is free to all members of SEA.

It contains a range of high quality writing in Esperanto – fiction, non-fiction, reviews, poetry, essays and more, on all sorts of topics – from across and outwith the Scottish Esperanto community.

The current edition is available to association members only here.

Non-members can read digital versions of past editions here.

Scottish Esperanto Bulletin

Twice a year, we issue the mainly English-language Scottish Esperanto Bulletin, a paper newsletter that goes out to all our members with a comprehensive update on news from our association and the wider Esperanto world.

Booklets about our languages

Gaelic and Scots books

We have also produced two booklets in Esperanto about Scotland’s two languages – Gaelic and Scots.

La Skota Lingvo: Hodiaŭ kaj hieraŭ was written by William Auld, and La Gaela Lingvo en Skotlando was written by Girvan MacKay. Contact us if you’d like a copy, or pick one up at one of our events!

La Granda Kaldrono

Finally, the association has supported the publication as an ebook of one of the classics of Esperanto literature, La Granda Kaldrono. Written by John Francis, one of Scotland’s “Kvaropo” (quartet) of great Esperanto writers, it is now available digitally, for Kindle from the Esperanto Association of Britain store or as an epub from Kobo.


Esperanto en Skotlando

Esperanto en Skotlando estas nia oficiala revuo, eldonita dufoje en la jaro – kutime printempe kaj aŭtune. Ĝi estas senkosta por ĉiuj membroj de EAS.

Ĝi enhavas vastecon de altkvalita verkado en Esperanto – fikcion, malfikcion, recenzojn, poezion, eseojn kaj plu, diversteme – de trans kaj ekster la skota Esperanto-komunumo.

La nuna eldono haveblas nur al asociaj membroj ĉi tie.

Ne-membroj povas legi bitajn versiojn de antaŭaj eldonoj ĉi tie.

Scottish Esperanto Bulletin

Ankaŭ dufoje en jaro, ni elsendas la plejparte anglalingvan Skotan Esperantan Bultenon, papera gazeteto kiu dissendiĝas al ĉiuj membroj niaj kun plena ĝisdato pri novaĵoj de nia asocio kaj la pli vasta Esperanto-mondo.

Libretoj pri niaj lingvoj

Ni ankaŭ eldonis du libretojn en Esperanto pri la du lingvoj de Skotlando – la skotgaela kaj la skota.

La Skota Lingvo: Hodiaŭ kaj hieraŭ verkiĝis de William Auld, kaj La Gaela Lingvo en Skotlando verkiĝis de Girvan MacKay.

Kontaktu nin se vi volus ekzempleron, aŭ kolektu iun ĉe unu el niaj eventoj!

La Granda Kaldrono

Finfine, la asocio subtenis la eldonon kiel bitlibron de unu el la klasikoj de Esperanto-literaturo, La Granda Kaldrono. Verkita de John Francis, unu el la skota “Kvaropo” de estimaj Esperanto-verkistoj, ĝi nun disponeblas bite, por Kindle de la retbutiko de la Esperanto-Asocio de Britio kaj kiel epub de Kobo.