Programo (por la Kongreso)

Vendredon la 2a de Junio
Ekde 17:30Alveno
18:00 BufedoBufedo
19:00Bonvenon, enkonduko al Paisley, kaj prezento de gastparolantoDuncan Thomson
20:00Interkona Ludo / KvizoSaŝa Kovyazina
21:30Fermo de kongresejo
Sabaton la 3an
09:30Kvarkopteroj: Ĉio SciindaHju Rid
10:30-11:00Kafpaŭzo
11:00-12:00La Ukraina LingvoSaŝa Kovyazina
12:30-13:30Manĝo en apuda kafejo
13:30-17:30Ekskurso: Paisley kaj al Kolekto Burrell (Glasgovo) per trajno
18:00/18:30 (konfirmota)Bankedo
Dimanĉon la 4an
10:30Kio estas inteligento?Peter Cleaves
11:45Kiom vi scias pri la duoninsulo en la nigra maro?Saŝa Kovyazina
13:00Bufedo
14:00Jes, Ne, Kaj, Aǔ, MalDuncan Thomson
15:00Tepaǔzo
15:30-16:30Jarkunsido de EAS
16:3017:00Oficiala Fermo kaj ĝisrevido