News | Novaĵoj

Congress is coming! | Kongreso venas!

Inverness is awaiting your visit on 29th to 31st May, 2010 | Inverness atendas vian viziton la 29an ĝis la 31an de majo, 2020.

Inverness and riverside

We’re thrilled to announce that details about our 2020 congress is now live, and registration is open!

Our 115th (really!) Scottish Esperanto Congress will take place in Inverness, on 29th to 31st May 2020. There is a packed programme of talks, learning opportunities and trips, and our guest speaker will be Irish Esperanto blogger and TEJO committee member Robert Nielsen.

All the information you need is in our congress pages. We look forward to seeing you in Inverness!


Ni ĝojegas anonci ke detaloj pri nia 2020 kongreso nun vivas, kaj aliĝado malfermas!

Nia 115a (vere!) Skota Kongreso de Esperanto okazos en Inverness, de la 29a ĝis la 31a de majo 2020. Estas plenega programo de prelegoj, lerneblecoj kaj ekskursoj, kaj nia gastpreleganto estos irlanda Esperanto-blogisto kaj TEJO komitatano Robert Nielsen.

Ĉiu informo kiun vi bezonas estas en niaj kongresaj paĝoj. Ni antaŭĝojas vidi vin en Inverness!

October gatherings | Oktrobraj renkontiĝoj

Forthcoming meetings | Venontaj renkontiĝoj

Thanks to all who came to the Glasgow club meeting this week.

Coming up is a pub gathering in Edinburgh on 21st October at which we should have a good handful or more of Esperantists from the Edinburgh area and beyond. Other informal gatherings are also being planned around the country, and our next Glasgow club meeting is on 12th November.

See our main meet page for the full events calendar and keep up with our social media.


Dankon al ĉiuj, kiuj venis al la Glasgova kluba renkontiĝo ĉi-semajnon.

Venontas drinkeja renkontiĝo en Edinburgo la 21an de oktrobro, kiun partoprenos malpleno aŭ pli da Esperantistoj de la Edinburga loko kaj pli for. Aliaj enformalaj renkontiĝoj planiĝas ĉirkaŭ la lando, kaj nia sekvonta Glasgova kluba renkontiĝo estos la 12an de novembro.

Vidu nian ĉefan renkontu-paĝon por la plena event-kalendaro kaj ĝisdatiĝu per nia socia medio.

September’s Study day | Septembra Sabatrondo

Thanks to all who came to our study day on 14th September. Around a dozen of us gathered last month in Lockerbie for a day of study, learning and conversational practice in Esperanto. We were glad to welcome a couple of new members of our community too.

Special thanks to Ed and Jack for their creative and supportive learning exercises.

We’ll announce our 2020 Sabatrondo in due course.


Dankon al ĉiuj, kiuj venis al nia studtago la 14an de septembro. Ĉirkaŭ dekduo de ni kunvenis lastan monaton en Lockerbie por tago de studado, lernado kaj konversacia praktiko en Esperanto. Ni ĝojis bonvenigis du novajn membrojn de nia komunumo ankaŭ.

Specialan dankon al Ed kaj Jack por siaj kreemaj kaj subtenemaj lern-ekzercoj.

Ni anoncos nian 2020-Sabatrondon poste.

Welcome to our new site! | Bonvenon en nia nova retejo!

An introduction to our new website. | Enkonduko al nia nova retejo.

We’re delighted to launch the new version of our website. We hope you like it!

Our new site gives you the opportunity to subscribe to our latest news by email, so please sign up using the form in the sidebar and you will get all new posts direct to your inbox.

We are still tidying up some of the last details on the site, and everything should be in order soon. For now, as you browse, you might find missing information, broken links, errors, or something else. If you do, please tell us or comment below and we will gladly fix it.


Ni ĝojas anonci la novan version de nia retejo. Ni esperas ke vi ŝatas ĝin!

Nia nova retejo ebligas abonadon al niaj lastatempaj novaĵoj per retpoŝto, ĉiujn novajn afiŝojn rekte al via enirkesto.

Ni ankoraŭ ordigadas kelkajn lastajn detalojn en la retejo, kaj ĉio enordos baldaŭ. Nune, dum vi retumas, vi eble trovos mankan informon, rompatajn ligilojn, erarojn, aŭ ion alian. Se jes, bonvolu diri al ni aŭ komentu sube kaj ni feliĉe fiksos ĝin.