Meet | Renkontu

Our usual main meetings include our congress, our study day – the Saturday circle – usually in September, and Zamenhof Day in November.

Esperanto publications and beer

We have local groups in Glasgow, Edinburgh and St Andrews. Speakers and learners also get together in other parts of the country from time to time.

We add all gatherings below and to our social media as soon as dates are organised – and they will appear in our news, too, so do subscribe in the side bar.

All our in-person events have been cancelled due to the coronavirus pandemic. The meetings listed are taking place online.

Calendar


Niaj kutimaj ĉefaj renkontiĝoj inkluzivas nian kongreson, studtagon – la sabatrondo – kutime septembre, kaj Zamenhof-Tagon novembre.

Ni havas lokajn grupojn en Glasgovo, Edinburgo kaj St Andrews. Parolantoj kaj lernantoj ankaŭ kuniĝas en aliaj partoj de la lando de tempo al tempo.

Ni aldonas ĉiujn renkontiĝojn sube kaj al nia sociaj retejoj tuj kiam datoj aranĝiĝas – kaj ni aldonos ilin al niaj novaĵoj, ankaŭ, do ja abonu en la flanka baro.

Ĉiuj el niaj enpersonaj eventoj nuliĝis pro la kronvirusa pandemio. La subaj renkontiĝoj okazos rete.

Kalendaro