Meet | Renkontu

Books at our sabatrondo | Libroj ĉe nia sabatrondo

All our in-person events have been cancelled due to the coronavirus pandemic. Please see below for meetings by video-conference.

Our main meetings include our congress, our study day – the Saturday circle – usually in September, and Zamenhof Day in November.

Esperanto magazine and beer

We also have local groups in Glasgow, Edinburgh and St Andrews.

Speakers and learners also get together in other parts of the country from time to time.

We add all gatherings below and to our social media as soon as dates are organised – and they will appear in our news, too, so do subscribe in the side bar.

Calendar

  • Tuesday 24th March, 7.00pmonline chat
  • Tuesday 14th Aprilonline chat
  • Tuesday 21st April We have never been universal: Speaking Esperanto as a political practice in France – Lecture (in English) by Guilherme Fians (University of Manchester) (details)
  • Tuesday 5th MayEsperanto in Scotland – Lecture (in English) by Hugh Reid (SEA committee) (details)

Ĉiuj el niaj enpersonaj eventoj nuliĝis pro la kronvirusa pandemio. Bonvolu vidi sube por renkontiĝoj per video-konferenco.

Niaj ĉefaj renkontiĝoj inkluzivas nian kongreson, studtagon – la sabatrondo – kutime septembre, kaj Zamenhof-Tagon novembre.

Ni ankaŭ havas lokajn grupojn kiuj kunvenas regule por paroli kaj praktiki Esperanton. La Glasgova Klubo renkontiĝas ĉiumonate krom de la someraj monatoj, edinburgaj parolantoj celas kunveni ĉiumonate en drinkejo, kaj serio de fojfojaj prelegoj kaj diskutoj organiziĝas en St Andrews.

Parolantoj kaj lernantoj ankaŭ kuniĝas en aliaj partoj de la lando de tempo al tempo.

Ni aldonas ĉiujn renkontiĝojn sube kaj al nia sociaj retejoj tuj kiam datoj aranĝiĝas – kaj ni aldonos ilin al niaj novaĵoj, ankaŭ, do ja abonu en la flanka baro.

Kalendaro

  • Mardon la 24an de marto, la 7a ptmreta babilo
  • Mardon la 14an de apriloreta babilo
  • Mardon la 21an de aprilo Ni neniam estis universalaj: Parolantaj Esperanton kiel politika ago en Francio. Prelego (in la angla) de Guilherme Fians (Universitato de Manĉestro) (detaloj)
  • Mardon la 5an de majoEsperanto en SkotlandoPrelego (in la angla) de Hugh Reid (EAS-komitatano) (detaloj)