Meet | Renkontu

Books at our sabatrondo | Libroj ĉe nia sabatrondo

We have various events, gatherings and congresses across Scotland. Come and chat with us!

Our annual congress will next happen in Inverness, on the 29th to the 31st of May 2020. See our congress page for more information and to register.

Other big meetings of ours include our study day – the Saturday circle – usually in September, and Zamenhof Day in November.

Esperanto magazine and beer

We also have local groups who get together regularly to speak and practice Esperanto. The Glasgow Club meets every month apart from the summer months, Edinburgh speakers aim to gather monthly in a pub, and a series of occasional lectures and discussions is organised in St Andrews.

Speakers and learners also get together in other parts of the country from time to time.

We add all gatherings below and to our social media as soon as dates are organised – and they will appear in our news, too, so do subscribe in the side bar.

Calendar


Ni havas diversajn eventojn, renkontiĝojn kaj kongresojn trans Skotlando. Venu kaj babilu kun ni!

Nia ĉiujara kongreso sekvonte okazos en Inverness, la 29an ĝis la 31an de majo 2020. Vidu nian kongresan paĝon por pli da informo kaj por aliĝi.

Aliaj grandaj renkontiĝoj niaj inkluzivas nian studtagon – la sabatrondo – kutime septembre, kaj Zamenhof-Tagon novembre.

Ni ankaŭ havas lokajn grupojn kiuj kunvenas regule por paroli kaj praktiki Esperanton. La Glasgova Klubo renkontiĝas ĉiumonate krom de la someraj monatoj, edinburgaj parolantoj celas kunveni ĉiumonate en drinkejo, kaj serio de fojfojaj prelegoj kaj diskutoj organiziĝas en St Andrews.

Parolantoj kaj lernantoj ankaŭ kuniĝas en aliaj partoj de la lando de tempo al tempo.

Ni aldonas ĉiujn renkontiĝojn sube kaj al nia sociaj retejoj tuj kiam datoj aranĝiĝas – kaj ni aldonos ilin al niaj novaĵoj, ankaŭ, do ja abonu en la flanka baro.

Kalendaro