Meet | Renkontu

Our usual main meetings include our congress, our study day – the Saturday circle – usually in September, and Zamenhof Day in November.

Esperanto publications and beer

We have local groups in Glasgow, Edinburgh and St Andrews. Speakers and learners also get together in other parts of the country from time to time.

We add all gatherings below and to our social media as soon as dates are organised – and they will appear in our news, too, so do subscribe in the side bar.

Calendar

DateProgramme ItemPresenter
2023-09-12Holiday ExperiencesAll Members
2023-10-10Talk (subject to be announced)Manuela
2023-11-14Dinner in a restaurant
2023-12-12Zamenhof Day
2024-01-09Games
2024-02-13Talk (subject to be announced)Hugh
2024-03-12Dinner in a restaurant
2024-04-09Three strange wordsAll Members
2024-05-14Talk (subject to be announced)Karen
2024-06-11AGM in restaurant

Niaj kutimaj ĉefaj renkontiĝoj inkluzivas nian Kongreson, nian Sabatrondon (studtago) kiu okazas kutime en septembro, kaj Zamenhoftagon en novembro.

Ni havas lokajn grupojn en Glasgovo, Edinburgo kaj St Andrews. Parolantoj kaj lernantoj ankaŭ kunvenas en aliaj partoj de la lando de tempo al tempo.

Ni aldonas ĉiujn kunvenojn sube kaj al niaj sociaj komunikiloj tiel baldaŭ kiel estas aranĝitaj la datoj – kaj ili ankaŭ aperos en nia novaĵo, do bonvole aboni (senkoste) en la flanka kolumno.

Kalendaro

 

DatoKioKiu
2023-09-12Feriaj SpertojĈiu membro kontribuas
2023-10-10Prelego (temo decidonta)Manuela
2023-11-14Manĝo en restoracio
2023-12-12Zamenhofa Vespero
2024-01-09Ludoj
2024-02-13Prelego (temo decidonta)Hju
2024-03-12Manĝo en restoracio
2024-04-09Tri strangaj vortojĈiu membro kontribuas
2024-05-14Prelego (temo decidonta)Katerina
2024-06-11Jarkunsido en restoracio