Learn with others | Lernu kun aliuloj

In person

For practising your Esperanto – or indeed any other language – you can’t beat meeting folk in person. The fun and challenge of speaking Esperanto as a beginner is where improvement really comes!

Our annual learning event Sabatrondo is specifically geared to learners. Our other events will be useful as a chance to practice your Esperanto, hear it spoken fluently, and get help from experienced speakers – you will always be welcome!

South of the border, our friends at the Esperanto Association of Britain (EAB) also have free events aimed at learners. Lernu and Lernu Plu are regular short courses for beginners and intermediate speakers, while the annual Somerlernejo (summer school) can help more advanced speakers.

Also, you can find nearby Esperantists on the smartphone app Amikumu. It’s like Tinder but for language learning! It was set up by a group of Esperantists, and is a great way to find other speakers near you.

Further afield, while there are many congresses and events throughout the year around the world, some are all about learning. Two well-known events are Somera Esperanto-Studado (Summer Esperanto Studying) which usually takes place in Slovakia, while NASK, Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto (North American Summer Course collection of Esperanto), is an annual event in the USA or Canada.

If you want to take advantage of learning opportunities abroad, cost needn’t be a barrier. See our international page for more about how you can be supported in your learning and travels in Esperanto.

Online

There are so many ways of learning and practising Esperanto online, it’s hard to know where to start! Our 2020 congress speaker Robert Nielsen wrote a good overview on his English language blog about how to immerse yourself in Esperanto without travelling.

There are active Esperanto groups on Facebook and Reddit, numerous Esperanto interest groups on Telegram, forums on Duolingo and Lernu!, and you can chat to nearby Esperantists on Amikumu. You can even practice your vocabulary in the Scrabble-like app-based game Vortludo.

We have our own accounts you can interact with on Facebook and Twitter too. See you there!

To practice your reading, there are many Esperanto books and periodicals. There are bookshops on the websites of the Esperanto Association of Britain and the Universala Esperanto-Asocio, among others, who sell a range of novels, children’s books, learning guides, poetry and more.

To get into Esperanto music – and there is loads out there – a good start is the Esperanto record label Vinilkosmo.

Interesting accounts to follow can be found on all sorts of social media sites including Twitter and YouTube, and there are several Esperanto blogs and websites (the above-mentioned Robert Nielsen has a useful list here on his Esperanto blog).

Contact us if you have any questions or need any support in finding your way through the world of Esperanto.


Persone

Por praktiki vian Esperanto – aŭ fakte ian alian lingvon – vi ne povas fari pli bone ol renktonti homojn persone. La amuzo kaj defio paroli Esperanton kiel komencanto estas tiel, kiel pliboniĝo venas.

Nia ĉiujara lernevento Sabatrondo specife kreiĝis por lernantoj. Niaj aliaj eventoj estos utilaj kiel ŝanco por praktiki vian Esperanton, aŭdi ĝin parolata flue, kaj ricevi helpon de spertaj parolantojn – vi ĉiam estos bonvena!

Sude ol la landlimo, niaj amikoj en la Esperanto-Asocio de Britio (EAB) ankaŭ havas senkostajn eventojn cele al lernantoj. Lernu kaj Lernu Plu estas regulaj mallongaj kursoj por komencantoj kaj progresantoj, dum la ĉiujara Somerlernejo povas helpi pli altnivelajn parolantojn.

Ankaŭ, vi povas trovi apudajn esperantistojn per la saĝtelefona apo Amikumu. Ĝi estas kiel Tinder sed por lingvo-lernado! Kreis ĝin grupo de esperantistoj, kaj estas bonega maniero por trovi aliajn parolantojn proksimaj al vi.

Pli for, dum estas multaj kongresoj kaj eventoj tra la jaro ĉirkaŭ la mondo, kelkaj tute temas pri lernado. Du bone konataj eventoj estas Somera Esperant0-Studado kiu kutime okazas en Slovakio, dum NASK, Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto, estas ĉiujara event en Usono aŭ Kanado.

Se vi volas gajni pro fremdaj lernokazoj, kosto ne estu baro. Vidu nian internacian paĝon por pli pri kiel vi povas subteniĝi en via lernado kaj vojaĝado en Esperanto.

Rete

Estas tiom multaj metodoj por lerni kaj praktiki Esperanton rete, malfacilas scii kiel komenci! Nia 2020-kongresa preleganto Robert Nielsen skribis bonan superrigardon sur sia anglalingva blogo pri kiel mergiĝi vin mem en Esperanton sen vojaĝi.

Estas aktivaj esperantaj grupo en Facebook kaj Reddit, pluraj Esperanto-interesaĵaj grupoj en Telegram, forumoj en Duolingo kaj Lernu!, kaj vi povas babili kun apudaj esperantistoj en Amikumu. Vi eĉ povas praktiki vian vortprovizon en la skrabla apa ludo Vortludo.

Ni havas niajn proprajn kontojn kun kiuj vi povas interagi en Facebook kaj Twitter ankaŭ. Ni vidos vin tie!

Por praktiki vian legadon, estas multaj Esperantaj libroj kaj revuoj. Estas librovendejoj en la retejoj de la Esperanto-Asocio de Britio kaj la Universala Esperanto-Asocio, inter aliaj, kiuj vendas larĝon da romanoj, porinfanaj libroj, learniloj, poezio kaj plu.

Por interesiĝi en Esperanta muziko – kaj ekzistas multo – bona komenco estas la Esperanta muzik-eldonejo Vinilkosmo.

Interesaj kontoj por sekvi troviĝeblas en ĉiaj sociaj retejoj inkluzive Twitter kaj YouTube, kaj estas multaj Esperantaj blogoj kaj retejoj (la supra-menciita Robert Nielsen havas utilan liston ĉi tie sur sia Esperanto-blogo).

Kontaktu nin se vi havas iajn ajn demandojn aŭ bezonas ian ajn subtenon trovante vian vojon tra la mondo de Esperanto.