About Esperanto | Pri Esperanto

Esperanto is an international language, designed to be a simple form of communication for people all across the world.

It was launched in 1887 by Ludvik Zamenhof who came from Bialystok, in today’s Poland but then a part of the Russian Empire. Even as a young boy Zamenhof detected tensions between the peoples of his multiethnic city, and decided that there ought to be a simple, neutral language that everyone could have ownership of.

One main feature of Esperanto is its regular grammar. There are a small number of rules and they are rarely broken. For instance, all nouns end in “o”, and to turn them into an adjective you just replace the “o” with an “a”. So while hundo means dog, hunda means doglike.

All verbs are regular too, so you could learn how to use any verb in just a few minutes! For example, Mi estas and vi estas mean “I am” and “you are”; ni pensos means “I will think” and ” ŝi trovis means “she found”. So perhaps you can see that is is the past tense ending, as is the present tense, and os is the future tense – for all verbs and all pronouns!

Also, the language draws heavily on many different European languages such as English, French, German and Latin – giving it a recognisability that makes learning a very satisfying process.

For instance, as an English or French speaker you might not need much explanation of what the following sentences mean:

La aŭto estas blua.
La tablo estas granda.

La televida programo estas amuza.

Since its launch over a century ago, the language has spread around the world, and the number of speakers is generally estimated to be between several hundred thousand and two to three million.

Esperantists use the language in all sorts of ways – with family and friends, on social media, to blog, to read and write books, to make music, films and theatre, to travel, and of course to learn about other cultures.

People gather in their handfuls, hundreds or even thousands online and at Esperanto events all around the world to practice and speak the language. You can find nearby speakers using the popular app Amikumu, and there are over a million learners of the language on Duolingo.

We hope that our website gives you a flavour of how to learn Esperanto and be a part of its global community, and throughout our site you will find links to lots of other resources.


Esperanto estas internacia lingvo, dizajnata esti simpla komunikilo por homoj ĉie trans la mondo.

Ĝi lanĉiĝis en 1887 de Ludvik Zamenhof kiu venis de Bjalistoko, en hodiaŭa Pollando sed tiam parto de la Rusia Imperio. Eĉ kiel juna knabo Zamenhof sentis malglatecon inter la popoloj de lia multetna urbo, kaj decidis ke estu simpla, neŭtrala lingvo kiun ĉiuj povus posedi.

Unu ĉefa eco de Esperanto estas ĝia regula gramatiko. Estis malgranda nombro de reguloj kaj ili rare rompiĝas. Ekzemple, ĉiuj substantivoj finas per “o”, kaj por adjektivigi ilin oni simple anstataŭigas la “o”n per “a”n. Do dum hundo signifas dog, hunda signifas doglike.

Ĉiuj verboj regulas ankaŭ, do vi povus lerni kiel uzi iun ajn verbon post nur kelkaj minutoj! Ekzemple, Mi estas kaj vi estas sigifas “I am” and “you are”; ni pensos signifas “I will think” kaj ” ŝi trovis signifas “she found”. Do eble vi povas vii ke is estas la pastinta tempo, as estas la pasinta tempo, kaj os estas la venonta tempo – por ĉiuj verboj kaj pronomoj!

Ankaŭ, la lingvo elĉerpas multe de diversaj eŭropaj lingvoj kiel la angla, la franca, la german kaj la latina – donanta ĝin rekoneblecon kiu farigas lernadon tre sata pado.

Ekzemple, kiel angla aŭ franca parolanto vi eble ni bezonos multe da klarigo pri kion signifas la venontaj frazoj:

La aŭto estas blua.
La tablo estas granda.

La televida programo estas amuza.

Ekde ĝia lanĉo antaŭ pli ol jarcento, la lingvo disvastiĝis trans la mondo, kaj la nombro de parolantoj ĝenerale taksiĝas esti inter pluraj centmiloj kaj inter du kaj tri milionoj.

Esperantistoj uzas la lingvon multmaniere – kun familio kaj amikoj, en socia medio, por blogi, por legi kaj verki libroj, por fari muzikon, filmojn kaj teatraĵojn, por vojaĝi, kaj kompreneble por lerni pri aliaj kulturoj.

Homoj kuniĝas en manplenoj, centoj aŭ eĉ miloj rete kaj ĉe Esperanto-eventoj ĉie trans la mondo por praktiki kaj paroli la lingvon. Vi povas trovi apudajn parolantojn per la populara apo Amikumu, kaj estas pli ol miliono da lernantoj de la lingvo en Duolingo.

Ni esperas ke nia retejo donas flavoron de kiel lerni Esperanton kaj esti parto de ĝia tutmonda komunumo, kaj trans nia retejo vi trovos ligilojn al multe da aliaj rimedoj.