Congress | Kongreso

Register | Aliĝu · Congress venue | Kongresejo · Programme | Programo · Guest speaker | Gastpreleganto · Inverness area | Inverness lokaro · Accommodation | Loĝeblecoj

115th Scottish Esperanto Congress · 115a Skota Kongreso de Esperanto
29th to 31st May 2020 ·  29a ĝis 31a majo 2020

You will be very welcome to our 2020 congress in Inverness, the capital of the Highlands, a beautiful city on the banks of the river Ness and close to Loch Ness – where the mysterious, mythical Loch Ness Monster (or Nessie) lives.

The congress will have various sessions and excursions, with interesting talks, learning opportunities for beginners and those making progress in Esperanto, and chances to explore the surrounding area. You can search for the monster in the loch, explore our dramatic and often tragic history, taste the famous Highland food and drink, and enjoy live traditional music in the many pubs in the city centre. There is plenty to see in the wider area and plenty options for accommodation.

We are delighted to announce that our guest speaker will be Esperanto blogger and TEJO committee member Robert Nielsen.

Find out more and register within our congress pages, and contact us if you have any questions.


Vi estos tre bonvenaj al nia 2020 kongreso en Inverness, la ĉefurbo de la Montara Regiono de Skotlando, bela urbo sur la bordo de la rivero Ness kaj proksima al Lago Ness – kie loĝas la mistera, mita Lago-Ness Monstro (“Nessie”).

Diversajn sesiojn kaj ekskursojn havos nia kongreso, kun interesaj prelegoj, lern-eblecoj por komencantoj kaj progresantoj en Esperanto, kaj ŝancoj por esplori la lokaron. Vi povas serĉi la monstron ĉe la lago, esplori nian draman kaj ofte tragedian historion, gustumi la famajn altlandajn manĝaĵojn kaj trinkojn, kaj ĝui vivan tradician muzikon en la pluraj tavernoj de la urbcentro. Estas multaj vidindaĵoj en la pli vasta regiono kaj multaj loĝelektoj.

Ni ĝojas anonci ke nia gastpreleganto estos Esperanto-blogisto kaj TEJO-komitatano Robert Nielsen.

Malkovru plu kaj aliĝu en niaj kongres-paĝoj, kaj kontaktu nin se vi havas iajn ajn demandojn.

Register | Aliĝu · Congress venue | Kongresejo · Programme | Programo · Guest speaker | Gastpreleganto · Inverness area | Inverness lokaro · Accommodation | Loĝeblecoj