Aktuala numero de EeS nun havebla

La plej lasta numero, n-ro 217 printempo, de Esperanto en Skotlando estas nun havebla kun artikoloj de D-ro Peter Cleaves, Girvan Makaj, Katerina Murdarasi, Hju Rid, kaj Duncan Thomson.

The latest edition, number 217 Spring, of Esperanto in Scotland is now available with articles by Dr Peter Cleaves, Girvan McKay, Karen Murdarasi, Hugh Reid, and Duncan Thomson.

Glasgow Esperanto Society / Glasgova Esperanto-Societo

We will have the second of our revitalised in-person meetings in Quaker Meeting House, 38 Elmbank Cres, Glasgow G2 4PS at 19:30 on Tuesday 9th May.

Ni okazigos la duan el niaj revivigitaj malvirtualaj kunvenoj en Quaker Meeting House, 38 Elmbank Cres, Glasgow G2 4PS je 19:30 Mardon la 9-an de majo. Okazos raporteto pri la ĵus okazinta Brita Kongreso de Esperanto.

Urĝe aliĝu al la Kongreso! / Scottish Congress: Join up now

Karaj anoj se vi ankoraŭ ne aliĝis al la Skota Kongreso de Esperanto vi disponas da tempo nur ĝis la 12a de majo. La hotelo City bezonas firman nombron kaj finan pagon antaŭ tiu dato. Bonvole aliĝu ĉi tie tuj nun!

If you haven’t yet signed up to the Scottish Esperanto Congress you have until the 12th of May to do so. The City Hotel requires final numbers and payment by that date. Please join up straight away!

Latest Edition of Esperanto en Skotlando now available / Aktuala numero de EeS nun havebla

The latest edition of Esperanto en Skotlando is now available for download by members. Unfortunately, we have to announce that due to technical limitations we are only able to offer the digital version of our magazine in the format pdf.

La aktuala numero de Esperanto en Skotlando estas nun deĉerpebla de membroj. Bedaŭrinde, ni devas anonci ke, pro teknikaj kialoj, ni povas disponigi la ciferecan version de nia revuo en la normo pdf.

Glasgow Club / Glasgova Klubo

We are delighted to announce that the Glasgow Esperanto Society will start meeting again in the Quaker Meeting House, 38 Elmbank Cres, Glasgow G2 4PS. The meetings will take place at 7:30pm on the second Tuesday of each month. Mark the 12th of April in your calendar!

Ni ĝojas anonci ke la Glasgova Esperanto-Societo rekomencos renkontiĝi en la Kvakera Kunvena Domo, 38 Elmbank Cres, Glasgow G2 4PS. La kunvenoj okazos je 7:30 ptm la duan mardon de ĉiu monato. Notu la 12an de aprilo en via taglibro!

Glasgow Club / Glasgova Klubo

There will be an informal meeting of the Glasgow Esperanto Society at 7:30pm on Tuesday 8th February in the Bar of the Premier Inn, Charing Cross. All welcome.

Okazos malformala kunveno de la Glasgova Esperanto-Societo je 7:30ptm Mardon la 8an de februaro en la trinkejo de Premier Inn, Charing Cross. Ĉiuj bonvenaj.

Kongreso 2022!

La unua malvirtuala Skota Kongreso de Esperanto – la 117a entuta inkluzive la virtualajn – ekde la komenciĝo de la pandemio okazos en Dunfermline, la 27a ĝis la 29a de majo ĉi-jare. Printebla aliĝilo estas nun deĉerpebla. Reta aliĝilo baldaŭ aperos.

Ĉefpreleganto estos Agneau Belanyek; ni ekskursos al St Andrews kaj la “Sekreta Bunkro de Skotlando“; okazos postkongresa ekskurso perboata al la insulo Inchcolm en Estuaro de la rivero Forth.

Plenajn detalojn vi trovos en la Kongresa paĝo.

Edinburga Kunveno

Okazos kunveno de enedinburgaj Esperantistoj lundon la 29an de novembro je 19:00 en la trinkejo Guildford Arms, 1 West Register St, Edinburgo. Ĝi situas ne tre for de Stacidomo Waverley kaj Busa Stacidomo ĉe St Andrew’s Square.

Ĉiuj estos bonvenaj.

Printempa numero de Esperanto en Skotlando havebla

La plej aktuala numero de Esperanto en Skotlando, Printempo 2021, estas nun havebla. Ensalutu kiel membro kaj navigu al la paĝo Latest EeS | Aktuala EeS. La printempa numero estas plenŝtopita de artikoloj verkitaj de diversaj homoj inkluzive de Renato Corsetti kaj Girvan Makaj. Ni ĝojas prezenti debute – en Esperanto – premigajnan rakonteton de nova membro, Karen Murdarasi, enesperantigita de la aŭtorino mem.