Our 2020 congress | Nia 2020 kongreso

A summary of our 115th Scottish Congress of Esperanto, held online on Saturday 30th May 2020 | Resumo de nia 115a Skota Kongreso de Esperanto, okaze rete sabaton la 30an de majo 2020

115th congress

Thanks to everyone who registered for and attended our congress on Saturday this past weekend. It was a tremendous event, and historic for being our first-ever online congress!

The online format gave us a few technical problems, for which we apologise, but thanks to the Coronavirus we are all still learning about this strange new world, and look forward to smoother events in future.

One advantage of being online was the ability for Esperantists from across the world to join us – over sixty people registered from more than twenty different countries in five continents!

Manuela Burghelea

How appropriate it was, then, that our two speakers helped to set Scotland and Esperanto in a truly global context. We’re enormously indebted to Manuela Burghelea and Race MoChridhe for their presentations.

Manuela shared something of the research she and others are undertaking into the transnational history of Esperanto at the University of St Andrews. Then US-based academic, linguist and editor Race gave an American view of Scotland, its languages, history and culture, and talked more about his planned book about Scotland’s Esperanto movement.

Race MoChridhe

Both presentations generated plenty of discussion, and although we were unfortunately unable to record them digitally we do hope this is not the end of our association’s links with and learning from Manuela’s and Race’s unique perspectives.

Our afternoon finished up with our Annual General Meeting, at which our new committee was elected, and it was followed by wonderful conversation with our guests from across the world about our country, our language(s!) and our movement.

Congress guests are welcome to keep in touch with us and subscribe to our news for further updates (see the sidebar). Given our use of online spaces to meet will continue at least for the few coming months, we’d warmly welcome back our international guests to our future events.

And of course we will welcome back everyone – hopefully in person – to Inverness for our 116th congress! We’re delighted to report that our committee agreed, following the cancellation of our Inverness congress this year, to keep those plans for 2021. Find out more about that on our congress page.


Dankon al ĉiuj, kiuj aliĝis al kaj partoprenis en nia kongreso sabaton pastintsemajnfine. Ĝi estis grandega evento, kaj historia kiel nia unua iam ajn reta kongreso!

La reta aranĝo donis al ni kelkajn teĥnikajn problemoj, por kiuj ni pardonpetas, sed dankon al la kronviruso ni ĉiuj ankoraŭ lernas pri ĉi tiu stranga nova mondo, kaj ni antaŭvidas pli glatajn eventojn estontece.

Unu avantaĝo de kongresumi rete estis la aliĝo de esperantistoj de trans la mondo – pli ol sesdek homoj aliĝis el pli ol dudek diversaj landoj en kvin kontinentoj!

Manuela Burghelea

Kiel taŭga, tiam, ke niaj du prelegantoj helpis lokigi Skotandon kaj Esperanton en vere transmonda kuntekstro. Ni profunde ŝuldis al Manuela Burghelea and Race MoChridhe por iliaj prezentaĵoj.

Manuela dividis iom da la esplorado kiun ŝi kaj aliuloj entreprenas pri la transnacia historio de Esperanto ĉe la Universitato de St Andrews. Poste, Usono-lokita akademiano, lingvisto kaj redaktoro Race donis usonan vidpunkton pri Skotlando, ĝiaj lingvoj, historio kaj kultoro, kaj parolis plu pri lia planita libro pri la skota Esperanto-movado.

Race MoChridhe

Ambaŭ prezentaĵoj farigis multe da diskuto, kaj kvankam ni bedaŭrinde kapablis registri ilin ni esperas ke ĉi tio ne estas la fino de la ligoj kun kaj lernado de la unikaj perspektivoj.

Nia posttagmezo finiĝis kun nia jarkunveno, ĉe kiu nia nova komitato elektiĝis, kaj sekvis mirinda konversacio kun niaj gastoj de trans la mondo pri nia lando, nia(j) lingvo(j!) kaj nia movado.

Kongresaj gastoj bonevas ankoraŭ kontaktiĝi kun ni kaj aboni al niaj novaĵoj por pluaj ĝisdatigoj (vidu la flankbaron). Ĉar nia uzado de retaj spacoj por renkontiĝi daŭros almenaŭ dum al venontaj kelkaj monatoj, ni varme rebonvenigos niajn internaciajn gastojn al niaj venontaj eventoj.

Kaj kompreneble ni rebonvenigos ĉiujn – espereble persone – al Inverness por nia 116a kongreso! Ni ĝojas raporti ke nia komitato konsentis, post la nuliĝo de nia Inverness-kongreso ĉi jaron, teni tiujn planojn por 2021. Malkovru pli pri tio en nia kongres-paĝo.