More about our congress speaker | Pli pri nia kongresa preleganto

Introducing our SKE 2020 guest speaker, Robert Nielsen. | Enkondukante nian SKE 2020 gastpreleganton, Robert Nielsen.

Robert Nielsen

It’s only four months until our 2020 Scottish Esperanto Congress in Inverness in May. Our annual congress is the highlight of our year as an association and one of the longest-running Esperanto congresses in the world – 2020 will be our 115th!

Registration is open and there’s plenty information on our congress pages about the event and our venue in Inverness.

We will be welcoming TEJO committee member and noted Esperanto blogger Robert Nielsen from Dublin, Ireland, as our guest speaker.

Robert will be speaking on three themes across the weekend that will echo with current debates in modern Scotland and with the experiences of Esperanto learners and beginners in our country:

  • Why don’t the Irish speak Irish?
  • How to become immersed in the world of Esperanto.
  • Will Brexit cause the union of Ireland?

Robert is an engaging, thoughtful and often controversial commentator on Esperanto and wider matters, and as one of the most notable young voices in our global movement his contributions to our congress promise to get us all talking and thinking!

And don’t forget, besides Robert’s talks we are keen to receive suggestions for “lightning talks”. So get thinking about whether you could present for around five minutes on anything you like – your hobbies or opinions, books you’ve read, your view of Esperanto, your progress as a learner, or anything you think would be interesting! It’s only five minutes so an ideal chance to practice speaking Esperanto publicly if you’ve never done so before.

You can submit an idea for a lightning talk when you register or contact us separately at any time.

We look forward to seeing you in Inverness in May!


Restas nur kvar monatoj ĝis nia 2020 Skota Kongreso de Esperanto en Inverness en majo. Nia jarkongreso estas la elstaraĵo de nia jaro kiel asocio kaj unu el la plej longstaraj Esperanto-kongresoj en la mondo – 2020 estos nia 115a!

Aliĝo estas aperta kaj estas diversaj informoj en niaj kongres-paĝoj pri la evento kaj nia ejo en Inverness.

Ni bonvenigos TEJO-komitatanon kaj notindan Esperanto-blogiston Robert Nielsen el Dublino, Irlando, kiel nian gastpreleganton.

Robert prelegos pri tri temoj trans la semajnfino kiuj eĥos kun nuntempajn debatojn en moderna Skotlando kaj kun la spertoj de Esperanto-lernantoj kaj komencantoj en nia lando:

  • Kial irlandanoj ne parolas irlandlingve?
  • Kiel enprofundiĝi al Esperantujo
  • Ĉu Briteliro kaŭzos la unuiĝon de Irlando?

Robert estas engaĝa, pensplena kaj ofte polemika komentanto pri Esperanto kaj pli vastaj aferoj, kaj kiel unu el la plej notindaj junaj voĉoj en nia transmonda movado liaj kontribuoj al nia kongreso promesos paroligi kaj pensigi nin!

Kaj ne forgesu, apud la prelegoj de Robert ni entuziasmas ricevi sugestojn por “fulmprelegetoj”. So ekpensu pri ĉu vi povus prezenti dum ĉirkaŭ kvin minutoj pri io ajn, kion vi volas – viaj ŝatokupoj aŭ opinioj, libroj kiujn vi legis, via vidpunkto pri Esperanto, via progreso kiel lernanto, aŭ io ajn kion vi pensas estos interesa! Ĝi estas nur kvin minutoj do perfekta okazo por praktiki paroli Esperanton publike se vi neniam tiel antaŭ faris.

Vi povas submeti ideon por fulmprelegeto tiam, kiam vi aliĝoskontaktu nin aparte iam ajn.

Ni antaŭĝojas vidi vin en Inverness en majo!