Contribute to a book on Esperanto and Scotland | Kontribuu al libro pri Esperanto kaj Skotlando

Could you help tell the story of Esperanto in Scotland’s identity? | Ĉu vi povus helpi rakonti la historion de Esperanto en la identeco de Skotlando?

Aberdeen Esperanto Society 1919

Do you have experience, specialism or ideas about the role of Esperanto in the identity, languages, history or culture of Scotland?

If so, your contribution to a forthcoming book will be very valuable!

As part of a series of called Studies in the History and Culture of Scotland, an American editor and Esperantist Race MoChridhe is editing a multilingual book on the connection between Scottish identity and Esperanto.

It’s an exciting way of telling the story of how Esperanto and Scotland have impacted on each other, drawing on the rich history of each and the prominence of Scottish figures in Esperanto.

Most of us will have heard of the great Esperanto poet and translator William Auld, one of the influential “Scottish school” of twentieth century Esperanto writers.

But there are many other ways in which these two worlds have intertwined – from politics to history to language. And this book is seeking book chapters on all of these perspectives and more – in English, Esperanto or Scots.

Find out more here, including a background to the book, some suggested themes, and Race’s contact details so you can discuss any ideas with him.

Please note the deadline for abstracts is in March and the final chapter deadline is September.

We as an association are delighted to have been in touch with Race about this exciting book, which adds to the research now underway here in Scotland about Esperanto. We encourage all our members, learners and readers to think about what experience they could contribute to what could prove to be a hugly important part of the Scottish Esperanto story.


Ĉu vi havas sperton, fakon aŭ ideojn pri la rolo de Esperanto en la identeco, lingvoj, historio aŭ kulturo de Skotlando?

Se jes, via kontribuo al venonta libro estos tre valora!

Kiel parton de serio nomiĝe Studoj en la Historio kaj Kulturo de Skotlando, usona redaktisto kaj esperantisto Race MoChridhe redaktos multlingvan libron pri la ligo inter skota identeco kaj Esperanto.

Ĝi estas ekscita maniero por rakonti pri kiel Esperanto kaj Skotlando ifluis unu la alian, ĉerpante el a riĉa historio de ambaŭ kaj la eminenteco de skotaj homoj en Esperanto.

La plejparto de ni scias pri la bonega esperantista poeto kaj tradukisto William Auld, unu el la influa “skota skolo” de dudek-jarcentaj Esperanto-verkistoj.

Sed estas multaj aliaj manieroj kiel ĉi tiuj du mondoj interteksiĝis – de politiko al historio al lingvo. Kaj ĉi tiu libro serĉas ĉapitrojn pri ĉiuj el ĉi tiuj temoj kaj plue – en la angla, Esperanto aŭ la skota.

Malkovru pli ĉi tie, inkluzive kuntekston pri la libro, kelkajn sugestatajn temojn, kaj la kontakt-detalojn por Race do vi povus diskuti iujn ajn ideojn kun li.

Bonvolu noti ke la datlimo por akstraktaĵoj estas en marto kaj la fina ĉapitra limdato estas en septembro.

Ni kiel asocio ĝojas kontaktiĝi kun Race pri ĉi tiu ekscita libro, kiu aldonos al la esplorado nun fariĝante ĉi tie en Skotlando pri Esperanto. Ni kuraĝigas ĉiujn membrojn, lernantojn kaj legantojn pripensi kian sperton ili povus kontribui al tio, kio povus proviĝi esti ege impona parto de la skota Esperanto-historio.