April’s Esperanto in Scotland | la aprila Esperanto en Skotlando

We want your contributions! | Ni volas viajn kontribuojn!

Esperanto en Skotlando

The next edition of our magazine, Esperanto en Skotlando, will appear in April. We are now seeking contributions for this of any kind – whether articles, stories, poetry or reviews, whether illustrated with photos or pictures or not. There is no limit to the type of submission we will be happy to receive.

As an outward-looking, internationalist association and country, we also heartily welcome contributors from anywhere in the world – not just from Scotland!

Contributions must be in Esperanto, but if the Esperanto in your draft needs polishing then that is not a problem.

Please send submissions to the editor, Hugh Reid, via hju_rid @ yahoo.co.uk.

The deadline for this edition is 31st March. We look forward to hearing from you!


La sekvonta eldono de nia revuo, Esperanto en Skotlando, aperos en aprilo. Ni nun serĉas kontribuojn por ĉi tio de ia ajn speco – ĉu artikoloj, rakontoj, poezio aŭ recenzoj, ĉu ilustrataj per fotoj aŭ bildoj aŭ ne. Ne limiĝas la tipo de submetaĵoj kiujn ni feliĉos ricevi.

Kiel elen-rigarda, internaciista asocio kaj lando, ni ankaŭ kore bonvenas kontribuantojn de ie ajn en la mondo – ne nur de Skotlando!

Kontribuoj devas esti en Esperanto, sed se la Esperanto en via malneto bezonos poluron, tio ne estos problemo.

Bonvolu sendi submetaĵojn al la redaktoro, Hugh Reid, per hju_rid @ yahoo.co.uk.

La limdato por ĉi tiu eldono estas la 31a de marto. Ni antaŭĝojas aŭdi de vi!