November gatherings | Novembraj renkontiĝoj

On Tuesday 12th November, our Glasgow club meets – this time in Edinburgh as it occasionally does.

It’s an informal meeting in the bar of the Premier Inn at Haymarket (handy for Glasgow trains). It will be a good chance for conversation practice, so all are welcome regardless of Esperanto ability. Full details on MeetUp.

On Saturday 30th November is our annual Zamenhof Day celebration. It takes place in Motherwell.

We’ll have news of more meetings later on. And don’t forget our May congress is open for registration!


Mardon la 12a de novembro kunvenas nia glasgova klubo – ĉi-okaze en Edinburgo kiel fojfoje.

Ĝi estas neformala renkontiĝo en la drinkejo de la Premier Inn ĉe Haymarket (konvena por glasgovaj trajnoj). Ĝi estos bona ŝanco por konversacia praktiko, do ĉiuj bonvenos nekonsiderante Esperanto-kapablon. Plenaj detaloj ĉe MeetUp.

Sabaton la 30a de novembro estos nia jara Zamenhofa Tago-festo. Ĝi okazos en Motherwell.

Ni havos novaĵojn de aliaj renkontiĝoj poste. Kaj ne forgesu ke nia maja kongreso apertiĝas por aliĝo!