We’re on Telegram! | Ni estas en Telegram!

Telegram

As part of our desire to help Esperantists in Scotland to keep in touch, we’ve set up a group on Telegram.

Telegram is a messaging service not unlike WhatsApp that allows people to chat together in groups, and there are several Esperanto-related groups. It has the advantage of working on smartphones, tablets and desktop computers.

Our chat is likely to be mostly about SEA’s activities and events and connecting speakers across Scotland, but it’ll also be a good place to get help with learning the language, so everyone’s welcome to join the group!

You can find more about Telegram on its website, including links to its apps, and our group is here.


Kiel parto de nia deziro helpi esperantistojn en Skotlando kontaktiĝi, ni kreis grupon en Telegram.

Telegram estas mesaĝilo ne malsimila ol WhatsApp kiu permesas homojn babili kune en grupoj, kaj estas pluraj pri-Esperantaj grupoj. Ĝi havas avantaĝo de funkciado en saĝtelefonoj, platkomputiloj kaj tablaj komputiloj.

Ni babilado verŝajne plejparte temas pri la agado kaj eventoj de EAS kaj kunligado de parolantoj trans Skotlando, sed ĝi ankaŭ estos bona loko por serĉi helpon en lernado de la lingvo, do ĉiuj bonvenas aliĝi al la grupo!

Vi povas malkovri pli pri Telegram en ĝia retejo, inkluzive ligilojn al ĝiaj apoj, kaj nia grupo estas ĉi tie.