115th Scottish Esperanto Congress · 115a Skota Kongreso de Esperanto
29th to 31st May 2020 ·  29a ĝis 31a majo 2020
 
Monstra kongreso! · A monster of a congress!
 

Vi estos tre bonvenaj al nia 2020 kongreso en Inverness, la ĉefurbo de la Montara Regiono de Skotlando, bela urbo sur la bordo de la rivero Ness kaj proksima al Lago Ness - kie loĝas la mistera, mita Lago-Ness Monstro ("Nessie").
 
Diversajn sesiojn kaj ekskursojn havos nia kongreso, kun interesaj prelegoj, lern-eblecoj por komencantoj kaj progresantoj en Esperanto, kaj ŝancoj por esplori la lokaron. Vi povas serĉi la monstron ĉe la lago, esplori nian draman kaj ofte tragedian historion, gustumi la famajn altlandajn manĝaĵojn kaj trinkojn, kaj ĝui vivan tradician musikon en la pluraj tavernoj de la urbcentro.
 
Ni ĝojas anonci ke nia gastpreleganto estos Robert Nielsen, juna irlandano kiu estas komitatano de TEJO (la Tutmonda Esperanta Junulara Organizo) kaj unu el la plej konataj Esperanto-blogistoj.
 
Savu la daton! Pli da informo, inkluzive aliĝ-informo, sekvos baldaŭ.
 
**
 
You will be very welcome to our 2020 congress in Inverness, the capital of the Highlands, a beautiful city on the banks of the river Ness and close to Loch Ness - where the mysterious, mythical Loch Ness Monster (or Nessie) lives.
 
The congress will have various sessions and excursions, with interesting talks, learning opportunities for beginners and those making progress in Esperanto, and chances to explore the surrounding area. You can search for the monster in the loch, explore our dramatic and often tragic history, taste the famous Highland food and drink, and enjoy live traditional music in the many pubs in the city centre.
 
We are delighted to announce that our guest speaker will be Robert Nielsen, a young Irishman who is a committee member of TEJO (the worldwide Esperanto youth organisation) and one of the best known Esperanto bloggers.
 
Save the date!  More information, including registration information, will follow soon.

Bonvolu noti la datojn en via taglibro / Put the dates in your diary. 

La ligiloj sube aktiviĝos tuj kiam la koncernaj dosieroj estos pretaj / The links below will be activated as soon the linked files are ready.

Deĉerpu aŭ plenigu aliĝilon / Download or complete an application form

Jen la programo / Here is the programme