Aliĝilo por EAS

Mi volas aliĝi al Esperanto-Asocio de Skotlando / I wish to join the Scottish Esperanto Association

Aŭ aliĝu rete per la formo sube / Or join online using the form below

Informoj pri mi / Information about me:

 • Titolo:
 • Persona nomo:
 • Familia nomo:   
 • Adreso:
 •     Domo:      
 •     Strato:      
 •     Urbo:        
 •     Regiono:   
 •     Lando:      
 •     Poŝtkodo:
 •     Retadreso:       
 • Telefono(j):
 •     Hejma:      
 •     Poŝa:        
 •  

Membra Kategorio:   Ordinara £15
                                  Studenta senkosta 
                             

Notu ke tiu ĉi aliĝilo nur enigos viajn detalojn en nian registrujon. Ni informos vin poste pri pageblecoj / Note that this application form merely puts your data into our register. We will inform you later about payment methods.

 •   

Aŭ pagu pere de EAB samtempe kiel via aliĝo / Or pay via EAB at the same time as joining