Esperanto Courses / Kursoj

Edukado.net

A large and growing resource of teaching and learning material for Esperanto learners can be found on the website of Edukado.net. Edukado = Education. Included are practise materials for

the KER examinations in Esperanto. These are exams which are structured in conformance with the Common European Framework for language learning.


Granda kaj kreskanta rimedaro de instruaj kaj lernaj materialoj por Esperanto-lernantoj troviĝos en la retejo de Edudako.net. Inkluzivitaj estas ekzercomaterialoj por la KER ekzamenoj en Esperanto. Tiuj ekzamenoj konformas kun la Komuno Eŭropa Referenckadro por lernado de lingvoj.