Congress / Kongreso

 

 

114th Scottish Esperanto Congress/114a Skota Kongreso de Esperanto -  17th to 20th May 2019/17a ĝis 20a de majo 2019

Robertson Arms Hotel,CARNWATH/ Hotelo Robertson Arms, CARNWATH

 

Bonvolu noti la datojn en via taglibro. Pluaj detaloj baldaŭ ekaperos!