About Us

We are Scottish Esperanto Association a registered Scottish charity (charity number SC042398).

Our Privacy Policy

Our Constitution can be viewed via the menu link on the left.

Guidance for Committee Members (Trustees)


Ni estas la Esperanto-Asocio de Skotlando, registrita bonfara asocio en Skotlando (bonfara numero SC042398).

Nia Politiko pri Privateco

Nian Konstitucion vi povas legi (bedaŭrinde ankoraŭ nur en la angla) per la ligilo maldekstre.

Gvido por Komitatanoj (Kuratoroj)